Politika privatnosti

Ova Politika privatnosti služi da vam objasni koje podatke prikupljamo o Vama i kako koristimo te podatke, kao i da vam pružimo sve druge bitne informacije u vezi sa vašim podacima, a u vezi pretraživanja i ostavljanja komentara na sajtu Kinopolis.rs. Politika privatnosti odnosi se na zaštitu ličnih podataka, u cilju usklađivanja sa Opštom uredbom o zaštiti podataka o licnosti (GDPR).

Na Kinopolis.rs info portalu u okviru funkcije ostavljanja komentara na vesti na sajtu, Kinopolis.rs omogućava korisnicima da ostave komentare na vesti na sajtu sa sadržajem koji sami definišu kao i pod imenom-pseudonimom koji sami određuju. Tako da u vezi sa ostavljanjem komentara, u skladu sa vašim pravom na slobodu istraživanja, vi sami birate koje ćete i da li ćete vaše lične podatke učiniti dostupnim javnosti i da li ćemo mi uopšte imati vaše lične podatke. Pored tih informacija u vezi sa komentarima koje vi učinite javnim na našem portalu, mi prikupljamo i vreme i datum komentara kao i IP adresu sa koje je komentar postavljen.

Sve navedene podatke o vama prikupljamo isključivo u svrhu omogućavanja pretraživanja našeg sajta i ostavljanja komentara na vesti. Samim pristupom sajtu i ostavljanjem komentara vi prihvatate Politiku privatnosti, koja je istaknuta na samom sajtu. Pored toga, vaše podatke obrađujemo na osnovu našeg Legitimnog interesa da bismo otkrili i uklonili greške i tehničke probleme koji se mogu javiti u vezi sa pretraživanjem sajta. Takođe vaše podatke po istom osnovu možemo obrađivati i u slučaju eventualnih zloupotreba naloga kao i sprečavanja istih na komentarima. Ovo uključuje i blokiranje komentara koji krše naša Pravila korišćenja i relevantne zakonske propise. Na kraju vaše podatke možemo otkriti ili podeliti sa određenim državnim organima ako se to od nas zahteva na osnovu zakona. Takođe iste možemo otkriti i na osnovu na zakonu utemeljene, pisane, sudske ili druge odluke državnog organa kojom se na osnovu relevantnih propisa može omogućiti uvid u Lične podatke.

U vezi sa vašim komentarima čuvamo samo određene informacije, koje smo dužni da čuvamo na osnovu zakona tokom perioda koji je istim propisan kao minimalan period zadržavanja. S tim što tekst komentara ostaje sačuvan u online arhivi objava zajedno sa tekstom objave.

Na našem sajtu nalaze se naši kolačići kao i trećih strana koji vam omogućavaju da na lakši način koristite sajt i krećete se po istom. Neki od tih kolačića se koriste i u svrhu analitike, plasiranja određenih reklama ili predlaganja određenih objava. Prilikom prve posete sajtu, iskočiće vam obaveštenje o svim kolačićima koje koristimo, koje podatke oni uzimaju i u koje svrhe. Svi kolačići su svrstani u sledeće kategorije: neophodni, za unapređenje rada sajta, marketing, statistika i ostali. Bez neophodnih kolačića nije moguće pretraživati i koristiti naš sajt. Za sve ostale kolačiće, imaćete mogućnost da li želite da prihvatite njihovo korišćenje ili ne. Ako ne prihvatite da koristite takve kolačiće to vas neće onemogućiti da koristite sajt, ali može uticati na funkcionalnost njegovog korišćenja. Detaljnije informacije se nalaze u našoj Politici o kolačićima koja će vam biti prikazana prilikom prve posete sajtu i na kojoj možete izvršiti i pojedinačno podešavanje određenih kategorija kolačića koji nisu neophodni.

Kinopolis.rs zadržava pravo da promeni ili modifikuje ovu Politiku. O važnim promenama i dopunama Kinopolis.rs može obavestiti korisnike putem e-maila ili objavljivanjem na portalu. Korišćenjem bilo kog sadržaja na Kinopolis.rs portalu smatra se da ste upoznati sa najnovijim pravilima o uslovima korišćenja kao i politici privatnosti.

Ova politika privatnosti stupa na snagu 16.07.2022.